Integritetspolicy

INLEDNING

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.rhapsodyinrock.se/integritetspolicy

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGFITER

Wells Music AB (org. nr 556312-2984) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post info@wellsmusic.se

PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR FRÅN DIG

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbsida, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar på våra event eller seminarium.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

Namn
Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
Personnummer
Användardata (t.ex. vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
IP-adress
Korrespondens med oss (t.ex. personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss)

VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som vi använder beror på ändamålet. Nedan följer exempel på detta:

Marknadsföring, t.ex. genom våra nyhetsbrev och via utskick med branschnyheter eller information om våra konserter etc. → Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring om vad vi erbjuder..

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev som privatperson behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke.

Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke. Och du kan alltid avregistrera dig från våra utskick i respektive kanal.

HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Om vi delar dina personuppgifter kommer uppgifterna inte att användas för ändamål som är oförenliga med de ändamål som de samlades in för.

LAGRING

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan bl.a. radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge.

DINA RÄTTIGHETER

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen) eller begära att få de uppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke, t.ex. det samtycke som du som privatperson lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

KLAGOMÅL OCH TILLSYNSMYNDIGHET

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

KONTAKTA OSS

Om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@wellsmusic.se