KING OF PIANO

I dag tilldelades Alice Power 11 år utmärkelsen KingOfPiano.
Pokal och ett piano från Roland
utdelades til Alice på Rhapsody Lounge GRATTIS säger hela redaktionen.
www.kingofpiano.com