Premiär för solokonserten ”Close Up Classics”

Efter många år av stora konsertuppsättningar framför nu Robert verk för solopiano av de klassiska mästarna Beethoven, Liszt, Chopin, Stenhammar och Rachmaninoff m.fl. under en konsert med samma namn som den nya CDn
14 november kl. 16.00 i Ersta kyrka, Stockholm