Författare: inly

更正!

鉴于上周有关玛莲Malena Ernman被邀请参加今年夏天的摇滚的狂想演出的报道,我们认为存在某些误解,予以澄清。出于对今夏的摇滚d狂想的重点演出内容的考虑,Malena并没有被邀请参加这次演出

作为摇滚d狂想的组织者,我们祝Malena好运

工作室

在斯德哥尔摩StEriksplan工作室有新的录制。今天被称为吉他天才的Albert Lee将造访我们,他本是特来工作于CD-EP ”Handful Of Keys”的。6月10日我们将通知大家具体情况。

Rättelse!

Det har framgått av olika artiklar publicerade den senaste veckan att Malena Ernman blivit tillfrågad om att medverka i sommarens uppsättning av Rhapsody In Rock.

Här föreligger uppenbarligen någon form av missförstånd vilket bör tydliggöras.
Malena Ernman har inte tillfrågats om medverkan från Rhapsody In Rock i sommar, då vi har en helt annan inriktning på konserternas innehåll.

Vi i Rhapsody in Rock gänget lyckönskar och håller tummarna för Malena Ernman nu på lördag.

STUDIO WORK

Now, it’s full speed ahead in the studio on St Eriksplan in Stockholm. Today, we had a quick visit by guitar legend, Albert Lee, who flew in especially for the upcoming EP, ”Handful Of Keys”. Release on June 10th.

Robert Wells på blixtvisit i London under valborgshelgen!

Robert Wells flög I all hast över till London I fredags, för att träffa sångaren och musikern Glenn Hughes ”Voice of Rock” (Deep Purple, Black Sabbath, Trapeze m.fl) . Mötet som blev mycket lyckat och ledde till att det nu är definitivt klart att världsartisten Glen Hughes medverkar i sommarens Rhapsody in Rock. Det var tack vare sin kör från Falkenberg som Wells blev tipsad om Hughes och kunde därifrån kopplas ihop med hans manager i England. Förutom Glen Hughes och ”Wells”-kören från Falkenberg och körslaget, är också La Gaylia klar för Rhapsody in Rock. Om ett par veckor släpper Wells övriga namnen på medverkande artister + ännu en världsartist som kommer till Sverige för Rhapsody i sommar.

Robert Wells on quick visit to London during May Day weekend.

Robert Wells hastily flew to London last Friday to meet with the singer and musician, Glenn Hughes, the ”Voice of Rock” (Deep Purple, Black Sabbath, Trapeze and others). The meeting was very successful and led to the official announcement that world-famous Glen Hughes will indeed take part in this summers Rhapsody in Rock. Thanks to the Falkenberg choir, Wells got a tip about Hughes and hence was connected with his manager in England. In addition to Glen Hughes and the ”Wells” choir from Falkenberg and the TV show, Clash of Choirs, LaGaylia is also ready for Rhapsody in Rock this year. In a few weeks, Wells will release additional names of participating start, plus yet another talented individual who is coming to Sweden to join Rhapsody this year.

Correction!

Various articles published on the web over the last week, claim that Malena Ernman has been asked to participate in Rhapsody In Rock this summer. There is obviously some sort of misunderstanding, which should be clarified. Malena has not been approached about the involvement in Rhapsody In Rock this summer, as we have a completely different focus on the concept for the concerts.

SPECIAL GUESTS

I går var Wells i London för möte med en av sommarens gäster under Rhapsody In Rock konserterna. Voice Of Rock Mr Glenn Hughes. Ett inspirerande möte inför sommaren. Mer info kommer.

特邀嘉宾

昨天威尔斯在伦敦会见了一位夏天摇滚的狂想音乐会的嘉宾,Voice Of Rock的Glenn Hughes先生。一个鼓舞人心的夏天会见。更多的有关信息将会发布。

SPECIAL GUESTS

Yesterday, Wells was in London to meet with one of the summer guests in the Rhapsody In Rock concerts -– The Voice Of Rock; Mr Glenn Hughes. What an inspiring meeting for the summer! More info to come.